Triangel Sameie Frøya annonserte Fredtun-minner fra Fredtun til salgs i HF den 5. januar 2016. Denne tre-arma lysestaken i sølv ble der nevnt som den «virkelige perle» blant minnene som skulle selges.

Den ble gitt til Fredtun, som lå like ved Nabeita skole, av lærer Ulrikke Hammer ansatt ved Nabeita skole. Det var en verdifull gave bedehuset Fredtun fikk og den prydet talerstolen i storsalen i mange år. Plutselig ble den borte, noen hadde stjålet den. Ryktet om det spredte seg raskt utover bygda og ubemerket ble lysestaken bragt tilbake, gjemt i et hjørne i den gamle prekestolen i lillesalen. Der ble den funnet og satt på sin hedersplassen igjen.

Da Samhold Forening ble nedlagt og Fredtun skulle rives, ble lysestaken i annonsen nevnt som den «virkelige perlen» blant minnene.

Det kom inn tre bud, men ingen fra de som kanskje skulle ha sett den som affektsjonsverdi. De buda som kom var svært lave, kr. 300- 320 – 350. Styret avslo å selge så billig, men da Sigbjørn Larsen tilbød seg å kjøpe den for kr. 1.000,- med den forutsetning at «han gir den videre til bispedømmerådet eller en annen innstas som vil gi staken en verdig plassering, dersom bispømmerådet ikke vil motta gaven.» slik som det står i salgsprotokollen.

Nå er det kommet takkebrev fra Nidaros Bispedømmeråd v/stiftsdirektør Gunn Karlsaune. Det meddeles at «Lysestaken er plassert på et alter i møterommet der bispedømmekontorets daglige andakter gjennomføres. Hjertelig takk».

Larsen sier seg meget fornøyd med dette resultat og ser gjerne at HF gir denne informsjon til leserne, slik at giverens etterkommere og tidligere medlemmer i nedlagte Samhold Forening og beøkende på Fredtun bedehus, kan få vite hva som ble lysestakens endeligt.