- Hvor skal kommunesenteret ligge?

- Jeg mener det må ligge på Sistranda, sier Frøya-ordfører Berit Flåmo til hitra-froya.no.

Hun var leder for forhandlingsutvalget i Frøya kommune, da de før helga hadde sitt første felles møte med forhandlingsutvalgene i Hitra og Snillfjord kommune, for å forhandle om kriteriene for en eventuell sammenslåing av kommunene. Møtet var på Frøya.

For Snillfjord-ordfører John Lernes var ikke lokalisering av kommunesenter noen stor sak.  Han er mer opptatt av at kommunen kan splittes i tre, derav en del til Hitra, eventuelt Hitra/Frøya kommune.

Men Frøya og Hitra er erke-rivaler når det gjelder lokalisering av alle mulige funksjoner og tjenester.

- Ingen vektige grunner for Fillan

- Kan det på noen måte bli aktuelt å legge det til Fillan?

-   Vi har gitt rådmannen i oppgave å finne kriterier for å se på en fordeling av oppgaver mellom Sistranda og Fillan, og per nå ser jeg ikke noe annet alternativ enn Sistranda. Det er ingen vektige argumenter for at Fillan skal bli det nye kommunesenteret. Men vi har bestemt oss for å ta diskusjonen, og av respekt for det så må vi gjennomføre den. Men jeg står på at jeg mener Sistranda bør bli kommunesenteret, og jeg ser at Eldbjørg Broholm(forhandlingsleder Hitra) mener kommunesenteret må bli Fillan.

- Hitra ønsker at Staten skal avgjøre hvor kommunesenteret skal ligge. Er det greit?

- Vi er for lokaldemokrati, og da er det ikke greit. Hvordan i alle verden skal vi kunne samarbeide, hvis vi ikke kan diskutere og bli enige om dette selv. Jeg la også merke til at fylkesmannen i møtet, neppe trodde at staten ville avgjøre det.

- Hvordan skal dere bli enige da, når dere ligger så langt unna hverandre?

- Det blir veldig spennende å se hvordan vi skal bli enige. Og det blir veldig avgjørende. Jeg kan ikke svare på om jeg tror vi blir enige, men jeg er ganske overbevist om at kampen om kommunesenteret vil avgjøre om Frøya og Hitra blir én kommune eller ikke.

- Sistranda er ikke aktuelt

Hitra kommunes forhandlingsutvalg, legger seg på samme linje som Frøya.

- Hvor skal kommunesenteret ligge?

- Det er det som kommer til å blir det avgjørende punktet, for om vi kommer til å gå videre med dialogen. Derfor er det hovedtema i neste møte, sier Eldbjørg Broholm, varaordfører, og leder i forhandlingsutvalget for Hitra kommune.

- For Snillfjord kommune har plasseringen av kommunesenteret ingen betydning. Men både Hitra og Frøya ser at senteret er viktig, fordi det betyr større satsing og utvikling. Erkjennelsen sier at verken Hitra eller Frøya kan gi slipp på kommunesentrene. Det er derfor vi ville løfte avgjørelsen til et høyere nivå. Men det ønsker ikke Frøya, sier Broholm.

- Kan kommunesenteret ligge på Sistranda?

- Det kommer an på hva vi kommer frem til i neste møte. Men per dags dato kan jeg ikke si at Sistranda er aktuelt.

- Hvordan skal dere bli enige da, når dere ligger så langt unna hverandre?

- Da må det i så fall være vettige grunner til at ett kommunesenter egner seg mer enn et annet. Jeg klarer ikke å se i dag, men vi har i alle fall ikke avskåret muligheten ennå. Det vil resultatet fra neste møte vise, sier Broholm.

Neste møte, med lokalaisering av kommunesenter som hovedtema, blir avholdt på Hitra 9.mars.