De seks eierne i Midt-Norsk fergeallianse AS (Hitra, Frøya, Hemne, Aure og Kristiansund kommuner samt Kristiansund og Nordmøre Havn) er enige om at ferge mellom øyregionen Hitra/Frøya og Nordmøre er et viktig og nyttig prosjekt for vår kystregion.

- Det er nødvendig å legge mer trykk i arbeidet med å få det realisert, uttalser alliansen etter dagens møte i Kristiansund. I møtet ble det besluttet å be Møreforskning om å utarbeide nye beregninger av kostnader og samfunnsnytte, og oppdatere prognosene for trafikktall, spesielt næringstrafikk og trafikk knyttet til reiseliv og turisme.

- Alle tidligere beregninger har vist at ferge mellom Kjørvikbugen (Aure) og Laksåvika (Hitra) er samfunnsøkonomisk lønnsomt, uttaler fergealliansen.

Det ble også besluttet å invitere Smøla kommune til å delta i prosjektet som eier. Styreleder i Midt-Norsk fergeallianse AS er Aures ordfører Ingunn Golmen.