I fredagens utgave skrev lokalvisa om Gammelsætra på Fjellværøya, som er leid ut til Norsk mottaksdrift AS for bruk til asylmottak.

Hitra kommune hadde ikke fått beskjed om dette fra UDi eller Norsk mottaksdrift, men flere av politikerne i formannskapet hadde hørt rykter. Det kom frem i orienteringsrunden i formannskapsmøtet forrige tirsdag.

Lokalavisa fikk bekreftet ryktene av både Gammelsætra AS, og Norsk mottaksdrift AS, ved daglig leder Per Erik Lykstad.

Lykstad mente selv at de gir god informasjon til kommunen.

- Vi føler at Hitra kommune blir informert gjennom faste møter med mottaksleder og regionleder. Jeg kan ikke skjønne annet enn at det er en løpende god dialog, sa Lykstad til lokalavisa den 22.januar.

I fredagens utgave skrev lokalvisa om Gammelsætra på Fjellværøya, som er leid ut til Norsk mottaksdrift AS for bruk til asylmottak. Hitra kommune hadde ikke fått beskjed om dette fra UDi eller Norsk mottaksdrift, men flere av politikerne i formannskapet hadde hørt rykter.

Måtte selv finne ut

I ettertid har rådmannen også fått bekreftet det samme, etter å ha tatt kontakt med Lykstad.

- Vi har i dag fått bekreftet at det er tegnet avtale mellom Norsk Mottaksdrift og UDI om 20 plasser på Gammelsætra og at det i tillegg vil bli leid 10 plasser i eneboliger, ennå uvisst hvor i kommunen. Dette betyr at den ene opsjonen på 30 er aktivert. Vi er avhengig av å vite dette på grunn av eventuelle flere skolebarn og plassering av disse. Vi har søkt informasjonen selv hos Norsk Mottaksdrift ved å ta en del telefoner oppover i systemet. Kjell Roar(kommunalsjef Kjell Roar Sæther, journ. anm.) måtte helt til topps før han fikk klar beskjed, skriver rådmann Laila Eide Hjertø i en e-post til ordfører Ole Haugen den 21.januar.

- Lover ikke godt for fortsettelsen

Haugen har sendt kopi av dette til Per Erik Lykstad i Norsk mottaksdrift, og skriver:

- Jeg har etterpå fått bekreftet at hverken UDI eller NMD har tatt kontakt med kommunen og meddelt dette. Nevnte kommunalsjef (Kjell Roar) måtte etterlyse slik bekreftelse/avkreftelse etter at rådmann hadde mottatt spørsmål om den nye etableringen som følge av slike rykter blant innbyggere. Dette bekrefter vel det vi har ant og vært redd for: Vi har liten eller ingen grunn til å ha tillit til den uttrykte velvilje til godt samarbeid, basert på god god informasjon og involvering. I tillegg bekrefter det at våre utfordringer blir enda større enn det vi har forsøkt å ta høyde for, i og med at at bosettingen blir spredt på flere bygg og i ulike deler av kommunen. Sammen med de negative erfaringer som allerede erfares av de som yter frivillig bistand, så lover dette slett ikke godt for fortsettelsen, skriver Haugen.

"Per, du lyver!"

Fredag 22.januar la rådmann Laila Eide Hjertø ut en kommentar på Hitra kommunes hjemmeside, der hun blant annet tilbakeviser påstanden fra Per Erik Lykstad, om at Norsk Mottaksdrift As har informert om det nye asylmottaket gjennom møter med kommunen.

- Det første som faller meg inn når jeg leser dagens Hitra-Frøya er: "Per, du lyver!".

- Disse møtene er ikke kjent for oss i Hitra kommune. Så vidt meg bekjent har det ikke forekommet slike møter, og derfor finnes det heller ikke møtereferat fra disse møtene, skriver rådmannen i kommentaren.

- Det kan ikke være slik at kommunen skal fange opp rykter og løsreven informasjon "på bygda" for deretter å begynne ringerunder for å få det bekreftet. Jeg og mine kommunalsjefer vil foretrekke å få riktig informasjon til riktig tid, slik at vi kan forberede våre ansatte og gjøre de nødvendig tiltak for å få utført tjenestene som kreves utført av oss. Eller synes du det er for mye forlangt Per Lykstad?, avslutter rådmannen sin kommentar.

Legger seg flat

Per Erik Lykstad har lest rådmannens kommentar, og beklager nå den manglende informasjonen.

- Norsk mottaksdrift har beklaget sviktende informasjon rundt etablering av opsjonsplasser på Gammelsetra pr telefon og vi gjentar gjerne dette. Vi burde ha informert kommune på et så tidlig tidspunkt som mulig, skriver Lykstad blant annet.

Han innrømmer også at det ikke stemmer at det har vært møter mellom asylmottaket og kommunen.

- Jeg har helt klart misoppfattet denne dialogen, og legger meg flat.

Legger seg flat: Per Erik Lykstad, daglig leder i Norsk Mottaksdrift.