Nye reguleringer på fiske etter leppefisk går hardt ut over nye fiskere.

Kristoffer Nyvoll og Tore Flåhammer fra Hestvika på Hitra startet i 2016 teinefiske etter leppefisk som et hobbyprosjekt, for å ha noe å gjøre mens de var hjemme fra jobbene sine på sjøen. De fant fort ut at de hadde lyst til å satse på dette yrket og investerte i fjor i båt og mange teiner. Men med nye reguleringer har drømmen gått i knus.

- Vi så at vi likte godt å holde på med fiske etter leppefisk, og tenkte etter hvert å begynne med dette på heltid. Vi investerte rundt 300.000 kroner og bestilte i tillegg en ny båt fra Kaasbøll, forteller Nyvoll, som jobber på en tråler til daglig. Kollega Tore Flåhammer jobber på en supplybåt.

Frem til i fjor var det ingen kvote på antall leppefisk hver båt kunne fiske. Men i fjor ble det innført en antallsbegrensning på 75.000 av de fire vanligste leppefiskartene. Nyvoll og Flåhammer leverte fisken direkte til oppdrettsanleggene for å bekjempe lakselus på laksen. Med en pris på pluss-minus 15 kroner per fisk kunne det bli god butikk.

- Etter litt prøving og feiling fisket vi godt med leppefisk. Med to båter ville det vært mulig å få en god inntekt for begge to. Hadde vi bare fått fortsatt, sier han.

Kvote: Bergnebb er den vanligste leppefisken. Nå er det innført nye kvoter og regler for fiske på lusespiseren.

Men det fikk de ikke. For nå har fiskeridirektoratet innført nye reguleringer som setter en stopper for fremtidsplanene. Det betyr at det er bare båter som har fisket etter leppefisk i minst to år i perioden 2014-2016 som får fiske kommersielt etter leppefisk, med en kvote på 45.000 leppefisk. De som startet opp senere får nå kun fiske 6.000 leppefisk i året. Årsaken er at man vil hindre overbeskatning av leppefiskbestandene.

- Reguleringene kom som en overraskelse på oss begge to. Da måtte vi bare avbestille båten vi hadde bestilt hos Kaasbøll boats. Så vi får bare fortsette å ha det som en hobby enda en stund til, sier Nyvoll.

- Hvordan føles det å måtte gjøre om planene?

- Det var litt kjipt, sier Nyvoll.

- Ført bak lyset

Henrik Todal har også satset mye for å gjøre fiske etter leppefisk til en ny levevei.

- De nye reguleringene er katastrofale for meg. Jeg investerte rundt en halv million kroner i båt og bruk i fjor, og fikk tildelt en kvote på 75.000 leppefisk. Men i år oppfyller jeg ikke kravene for å delta i fisket, sier Todal, som fisker ut fra Kvenværet.

Han reagerer sterkt på hvordan de nye reglene rammer nye fiskere.

- Det har vært snakk om at det kanskje skulle komme nye reguleringer. Men når nye fiskere i fjor fikk tildelt en forholdsvis stor kvote, for så plutselig å ikke få en kvote neste år, så synes jeg det er en meget merkelig måte å regulere et fiske på. Det er å føre folk bak lyset mener jeg. Da burde de heller vært såpass oppegående at de heller hadde stengt for nye deltagere i fjor.

Det betyr at han sannsynligvis må gi opp drømmen om fiskeryrket, som han hadde tenkt å kombinere med litt sjøkrepsfiske på høsten.

Men han har nå søkt fiskeridirektoratet om dispensasjon fra de nye reglene, og har derfor et ørlite håp om å få fortsette.

- Jeg har allerede fått avslag, men jeg kommer til å anke avslaget. Får jeg ikke gjennom anken så er det ikke noen vits i å sitte med båt og utstyr. Da har de rasert min karriere som yrkesfisker i alle fall.

Burde ikke overraske

Hos fiskeridirektoratet mener de at reguleringen ikke kom som en bombe.

- Fiskere jeg har snakket med sier det kommer som en overraskelse. Ble nye fiskere godt nok informert?

- Noen overraskelse burde det for såvidt ikke være. Vi foreslo å lukke fisket i fjor også. Men da var verken fiskerlaget eller fiskeriministeren moden til å ta den beslutningen. Da sa fiskeriministeren at fiske i 2017 ikke skulle telle ved en lukking. Det tolket vi som at det ikke var helt usannsynlig at han ville lukke til neste år, sier Anne Kjos Veim, seksjonssjef ved utviklingsseksjonen i fiskeridirektoratets ressursavdeling.

Lokalavisa har ikke fått oppdaterte tall på hvor mange fiskere på Hitra og Frøya som ikke kvalifiserer seg for fiske etter leppefisk i år. Men oppdaterte tall fra Fiskeridirektoratet på fiskere som kvalifiserer seg viser at det på Frøya er ti båter som får en kvote i år. På Hitra er det kun to båter som får kvote.