- Det kom en dame godt opp i pensjonistalder susende forbi. Da tenkte jeg «en slik må jeg ha»