Øysamfunn i Østersjøen fatter interesse for våre tunneler