1 av 3 viltpåkjørsler skjer siste del av året

foto