De siste tallene fra NAV viser at det er 48 arbeidsledige på Hitra og 47 på Frøya.

For begge kommunene utgjør de arbeidsledige 2,1 prosent av arbeidsstyrken. Lavest i fylket er Roan med 1,0 prosent, mens øverst på lista ligger nå ørland med 3,2 prosent arbedisledighet.

Sammenlignet med april i fjor, viser tallene en kraftig nedgang på Hitra ettersom antall lediige er redusert med hele 32. På Frøya økte ledigheten fra april i fjor med 12.

Fylket

Ved utgangen av april er omtrent 4.100 sør-trøndere helt uten jobb. Dette tilsvarer 2,5 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten øker både for kvinner og menn og innenfor de fleste yrkesgrupper. I hele fylket økte ledigheten med ti prosent i april

Tendensen med økende ledighet fortsetter for fjerde måned på rad når vi sammenligner med samme periode i fjor. Ledigheten øker både blant kvinner og menn og innenfor alle aldersgrupper med unntak av de aller yngste. Den prosentvise økningen i ledighet er størst for de over 50 år og mest stiger ledigheten blant kvinner i aldersgruppen 50-59 år. Her ser vi en økning på 52 prosent og en tredel av denne er blant helsefagarbeidere, pleiemedarbeidere og butikkansatte.

– Økningen i ledighet er i tråd med NAVs prognose om ledighetsutviklingen i 2014. Vi forventer at ledigheten øker moderat gjennom hele året sammenlignet med fjoråret, og antar at ledigheten i gjennomsnitt vil ligge på ca 2,7 prosent, sier fylkesdirektør i NAV Sør-Trøndelag, Bente Wold Wigum.