Som lokalavisa Hitra-Frøya har fortalt tidligere, ønsker kommunen å selge Sula skole til Sula grendalag for den symbolske pris av en krone. I tillegg skal kommunen kommunen dekke renter og avdrag på et rehabiliteringslån på inntil en million kroner.

Nå er kjøpekontrakten utformet, og den ble i dag godkjent og vedtatt av Frøya formannskap.