Kristian Cato Haugen observerte nylig en fugl han ikke har sett før, ved huset i Fillvågen. Han har kommet frem til at det er en nøttekråke, og opplyser at det ble også sett en nøttekråke oppe i Fillheia i fjor høst.

- Nå har det vært to nede hos meg i Fillvågen de siste dagene, sier Haugen.

I følge artsobservasjoner.no er fuglen registrert tre ganger tidligere på Hitra, alle gangene i fjor høst, i nærheten av Fillan.

Georg Bangjord i Statens naturoppsyn mener det kan dreie seg om en underart av nøttekråken.

- Hvis fuglen er sky, er det en viss mulighet for at den er fra nominatformen (finnes på Vestlandet). Det som er mest sannsynlig, er at det er den sibirske underarten som kom til Trøndelag og etablerte seg etter invasjonen i 1995. Siden den gang har det vært vanlig hekkefugl i Trondheim, samt lokalt (primært der det er sembrafuruforekomster) mange andre steder i Trøndelag. Fra den ”Trønderske sibirnøttekråkebestand” trekker det ut ungfugl hver høst og disse blir av og til sett i kystkommunene. Det kan også være et individ som kommer fra bestandene i Sibir, men invasjonene derfra forekommer sjeldent og det kan gå flere tiår mellom hver invasjon som er av ett visst volum til at det oppdages, skriver Bangjord.