Formannskapet i Frøya kommune var tidligere i uka samstemt i å tilby rådmanns-jobben til Svanhild Mosebakken fra Vågå. Mosebakken er for tiden rådmann i Vågsøy kommune.

På spørsmål fra lokalavisa Fjordenes Tidende svarer Mosebakken:

– Det er gjort et politisk vedtak i Frøya, men vi må ta ett skritt av gangen. Det skal også en kommu- nestyrebehandling til, og så skal vi forhandle om betingelser, sier hun.

Tre måneders oppsigelsestid

Ifølge Mosebakken vil det trolig ta cirka halvannen uke til det er klart om hun forlater Vågsøy til fordel for Frøya. I følge lokalavisa tyder likevel mye på at Vågsøy kommune må begynne å se seg om etter ny rådmann.

– Når begynner du eventuelt i den nye jobben?

– Jeg har fått spørsmål fra formannskapet der om når jeg kan begynne. Jeg har i utgangspunktet tre måneders oppsigelsestid i Vågsøy, men dette er noe vi må diskutere, sier Mosebakken.

Mosebakken sier hun har lest seg opp og spurt seg for, og at hun har et positivt inntrykk av Frøya kommune.

Positivt inntrykk av Frøya

– Det er en utkantkommune med positiv vekst og positiv økonomi. Og Frøya har større administrative ressurser i toppledelsen enn det Vågsøy har, sjøl om folketallet er lavere, sier hun.

Mosebakken var en av søkerne som trakk søknaden før søkerlista skulle offentliggjøres.

– Jeg har trivdes og trives fortsatt i Vågsøy kommune, og har en fantastisk gjeng å jobbe sammen med, i et direkte og åpent miljø. Men jeg mener det burde være mulig å holde en søknad konfidensiell inntil det er truffet en avgjørelse om innstilling. Det kan være uheldig med en slik offentliggjøring, fordi det kan skape unødig usikkerhet og uro i den organisasjonen en eventuelt skal forlate. Jeg ser poenget med offentlige søkerlister, men jeg ser også ulempene, sier Mosebakken til Fjordenes Tidende.