I fjor besøkte den chilenske fiskeriministeren Norge, og han hadde da et møte med rektor Bjørnar Johansen ved Frøya videregående skole. Ministeren var interessert i å vite mer om hvordan havbruksutdanningen er bygget opp i Norge.

- Chile har ingen havbruksutdanning, og ministeren var veldig interessert i at vi skulle hjelpe dem i gang, forteller Bjørnar Johansen, på telefon fra det sørlige Chile.

For Frøya videregående takket ja til en invitasjon om å komme til Chile. Bjørnar Johansen og Robert Skarpnes skal i dag holde foredrag for en forsamling på cirka 600 skole- og næringslivsfolk.