Knut Nygård har fått dispensasjon fra kommunedelplanen til å fradele og kjøpe tilleggsareal til sin boligtomt på Nygården, Hammarvika. Bakgrunnen er at gården som boligtomta er utskilt fra, skal selges ut av familien, og søkeren ikke står som eier av sin egen oppkjørsel.