Den 13. februar fortalte lokalavisa at Atb, etter kontroll på Frøyaferja, konkluderte med at ferja ikke har den kapasiteten Fosennamsos sjø lovde da de fikk kontrakten om ferje/båttrafikken i øyrekka. Kravet om at ferja skal ta 15 personbil-enheter, er ikke innfridd.

Lokalavisa har i flere runder etterspurt hvilke følger dette vil ha. Vil Fosennamsos bygge om ferja eller bytte den ut med ei ferja som har stor nok kapasitet?

Snart en og en halv måned etter at Atb konkluderte med at «Frøyaferja» ikke holder mål, har Atb og rederiet ennå ikke kommet til noen løsning.

- Atb opprettholder kravet om 15 pbe. Dette er et kapasitetskrav som skal innfris etter kontrakten. Det er selskapets egen avgjørelse hvordan de velger å innfri dette. Enten ved ombygging eller annet fartøy. Atb jobber med saken ovenfor selskapet og håper å få en avklaring på dette og andre forhold om ikke lenge, svarer Atbs markeds- og informasjonssjef Grethe Opsal på lokalavisas siste henvendelse.

- Vi har en pågående diskusjon med Atb. Det er ingenting å fortelle annet enn at det ennå ikke er besluttet hva som skal gjøres, svarer rederisjef Arild Hoff i Fosennamsos sjø.