Siden klokken 10 torsdag formiddag har mange store kjøretøy blitt vinket i av Statens vegvesen ved Eidsvatnet på Hitra.

- Vi kontrollerer i hovedsak tunge kjøretøy, og en og annen småbil. Da sjekker vi dokumenter og bilens tekniske stand, sier Rolf Konrad Husby i veivesenet.

- I god stand

Da lokalavisa sjekker status for kontrollen klokken 14.20 er veivesenet så langt fornøyd.

- En bil er avskiltet på grunn av manglende periodisk kjøretøykontroll. Ellers har det vært noen småting, men stort sett er bilene i god teknisk stand, sier Husby.

Mannskapet på fem vil fortsette kontrollen utover ettermiddagen og kvelden.