Sistranda skole har utarbeidet nytt mobilreglement som vil gjelde for alle elever ved skolen. Foreldrene bes laste ned reglementet og bekrefte med underskrift om at innholdet er forstått innen 20.august.

Lokalavisa skrev i april om at Sistranda skole hadde innført mobilrestriksjoner i skoletida, ved at elevene måtte levere inn mobiltelefonen før skolestart.

- Mobilene tar vekk fokuset fra læring, det forstyrrer masse i undervisninga. Det ødelegger konsentrasjonen. De brukes dessuten til digital mobbing, noe vi ser svært alvorlig på. Vi har et ansvar til å få fokus på læring, og da så vi ingen annen utvei enn å prøve å få mobilbruken ned, sa rektor Sissel Skoran den gang.

Før det igjen hadde skolen innført en prøveperiode der elevene fikk beholde mobiltelefonene, men ikke bruke dem i timene. Men både skolen og FAU mente dette ikke fungerte etter hensikten. Og nå innfører skolen altså et enda strengre reglement.

Slik er reglene for mobilforbudet ved skolen:

Regler for bruk av mobiltelefon i skoletiden ved Sistranda skole Reglementet gjelder for alle elever ved Sistranda skole.

Sistranda skole skal være en mobilfri skole. Et godt samarbeid mellom skole og hjem vil gjøre dette mulig.

  • Foreldre/foresatte har ansvar for at mobil ikke blir med til skolen.

  • Foreldre/foresatte kan få tak i sitt barn ved å ringe skolen på tlf. 72 46 33 10, eller via kontaktlærer. Elevene kan ringe hjem fra skolens administrasjon.

  • Dersom det av helsemessige grunner er viktig at eleven skal ha tilgang til egen telefon skal dette være avtalt med lærer, og legeattest skal forelegges.

  • Dersom elevene ikke overholder disse bestemmelsene og mobil likevel blir brukt på skolen, vil det bli tatt kontakt med hjemmet samme dag. Det forventes da fra skolens side at foreldre/foresatte tar ansvar for at mobilreglementet blir fulgt opp i ettertid.

  • Brudd på reglementet fører til anmerkning, og vil i ytterste konsekvens få innvirkning på orden- og adferdskarakter.