"Hedersprisen 2007" består av en gavesjekk på 10.000 kroner og et vakkert diplom som bekrefter den hederen som er kommet vinneren til ære. Det er lokalavisas lesere som har sendt inn forslag på kandidater, og det er en jury bestående av juryformann Tore Strømøy, Heidi Madsvåg fra Gjensidige og Svend Sivertsen fra lokalavisa, som har foretatt kåringen.

Den første hedersprisen gikk til "bingodamene" i Sandstad IL som i en mannsalder har bidratt til sikre inntekter til drift av stedets idrettshus. Året etter var det Ragnhild Ervik i Frøya IL som fikk prisen for mangeåring arbeid og innsats for alle turnjentene på Frøya, og i fjor gikk prisen til Mausund IL for det samfunnsengasjementet idrettslaget har vist, langt utover det en kan forvente skal være oppgavene til et idrettslag.

I år blir vinneren av hedersprisen offentliggjort lørdag 21. juli kl. 14.00 under Hopsjødagene. Da vil vinneren være til stede og motta prisen.