Dette er et leserinnlegg, signert Vigdis Vuttudal, Sussann Hestnes Krokstad og Anne Hafsmo. Brevet kommenterer et oppslag i Hitra-Frøya tirsdag, der man beskriver det framforhandlede intensjonsavtalen om sammenslåing mellom Hitra og Snillfjord kommuner. Artikkelen hadde overskrivften "Tar høyde for at Krokstadøra blir en del av Hitra".

Hvem tar høyde for at Krokstadøra blir en del av Hitra, og hvorfor?

Viser til overskrift i avisa Hitra-Frøya tirsdag 5.april; «Tar høyde for at Krokstadøra blir en del av Hitra» og spør hvor i all verden kommer dette fra?

Vi har fulgt prosessen i de siste månedene. Så langt vi kan forstå er det ABSOLUTT IKKE FOLKETS MENING her på Krokstadøra.

I Fylkesmannens innbyggerundersøkelse er 81 % for sammenslåing, OG HELE 71 % FOR AT HELE KOMMUNEN går samlet inn i en større region. Videre er det 53 % som vil mot Orkdal.

På folkemøtet på Krokstadøra var stemningen nær 100 % mot Orkdal, på Ven var det også representanter både fra Ven, Vuttudal og Krokstadøra som ønsket å gå for Orkdal.

HVORFOR I ALL VERDEN skal da Krokstadøra trekkes med i forbindelse med innbyggerinitiativet fra Sunde/ Hemnskjela?

Mvh

Vigdis Vuttudal, Sussann Hestnes Krokstad og Anne Hafsmo, alle Krokstadøra.