Frøya kommune har vedtatt å bygge ut ny fiskerihavn i Sætervågen på Dyrøya. I den forbindelse ønsker Seashell å henge seg på.

- Vi ønsker å få mest mulig ut av prosjektet når utbyggingen først er i gang. Det blir et opphold på drøye 20 meter mellom fiskerikaia og Seahell sin kai slik planene er nå. Der ønsker vi å utvide kaia slik at den blir hengende sammen med fiskerkaia, sier Myrseth.

- Vil bety utrolig mye

- Det er veldig uheldig om det ligger en stor steinur mellom kaiene når båtene skal ut og inn i all slags vær. Og med en sammehengende kai vil det bli en stor mottaksfleksibilitet ved at man slipper å frakte utstyr fra kai til kai, på en kommunal vei rundt bygningsmassen. Det vil bety utrolig mye for fiskemottaket og fiskerne, sier Myrseth.

Seashell har også planer om å utvide mottaksanlegget mot fiskerihavna.

- Vi vil utvide 17-19 meter i samme retningen, og da vil vi gjerne utvide kaia også, sier Myrseth.

Vi dele kostnadene

Seashell har henvendt seg til kommunen for å høre om det er aktuelt med et samarbeid.

- Vi forstår at dette kommer utenfor det opprinnelige havneprosjektet, men vi gjør uansett et fremstøt, da vi mener at totaliteten for alle brukere av havnen blir betydelig forbedret hvis dette kan gjennomføres,, sier Myrseth, som foreslår å dele kostnadene med Frøya kommune.

- Vi ser ikke på dette som et kommunalt prosjekt, men har sagt til Seashell at de kan søke om midler fra kommunalt næringsfond, sier saksbehandler Arvid Hammernes.

Rådmannen vil gi støtte

Seashell har nå sendt søknad til næringsfondet, og rådmannen legger frem sak til formannskapet i neste uke. Der ønsker rådmannen at politikerne støtter et forslag om å gi 875.000 kroner fra næringsfondet, som tilsvarer halvparten av kostnadene til utvidelsen av kaia.

Rådmannen skriver at det aldri før har blitt gitt så stort tilskudd fra næringsfondet. Men rådmannen bemerker at Seashell er eneste fiskemottak på fast-Frøya, og at Seashell har blitt en nøkkelbedrift som har vist gode resultater, ikke minst når det gjelder kvalitet på deres produkter