HF Lars Otto Eide

Når en kamskjelldykker kommer til et nytt felt, er det ikke gitt at dykkeren finner kamskjell med en gang han kommer ned til bunnen. Ofte er det nødvendig å svømme et stykke for å finne en bestand det lønner seg å plukke. Terrenget under vann rundt Frøya, er ikke ulikt terrenget på land, med sandsletter som ”myrer”, med bergrabber i mellom. Dersom området med kamskjell er lite, kan det i løpet av dykket være nødvendig å svømme videre for å finne en ny bestand, gjerne over til sandsletta bak neste bergrabbe.

Bundet til båten

Til nå har dykkerne kunnet bevege seg fritt på bunnen for å finne skjellene, uten å bli hindret av den begrensede rekkevidden ved å være festet til en line til moderbåten. Nå kan dykkerne risikere å bli bundet til båten, og måtte avbryte dykket for å finne en ny plass, dersom de ikke finner skjell med en gang. Spesielt dersom Arbeidstilsynet kommer frem til at båten defineres som en arbeidsplattform, som etter loven skal være oppankret.

Færre dykk betaler flere personer

Arbeidstilsynet har også avdekket at de fleste kamskjellbåtene har brutt loven, ved å ha flere dykkere i vannet på en gang, samtidig som kun én beredskapsdykker er om bord i båten, mens den påkrevde dykkerlederen samtidig har fungert som båtfører.

Loven krever derimot at det skal være én beredskapsdykker per dykker i vannet, pluss dykkerleder og en egen båtfører.

Slik tilfellet var på ulykkesbåten, kunne inntil tre dykkere plukke kamskjell på det ene dykket, og to dykkere på det andre dykket(fem dykk), for å tjene penger til fem personer.

Skal alle båtene følge loven og Arbeidstilsynets pålegg, vil dykkingen nå sannsynligvis bli begrenset til fire dykk i løpet av dagen, for å tjene penger til seks personer.

Eller, de kan ha én dykker i vannet om gangen, med tre påkrevde personer i båten, slik MS Maximus har sagt til Arbeidstilsynet at de vil gjøre. Da kan én eller to dykkere på til sammen to dykk i løpet av arbeidsdagen(men muligens flere dykk om tid og dykkertabeller tillater det), tjene penger til fire personer.

I tillegg vil som nevnt dykkernes rekkevidde og mulighet for å finne gode kamskjellforekomster, begrenses av ”navlestrengen” de har til båten.