- 2015 er friluftslivets år, og vi ønsker med dette å gjøre marka tilgjengelig for flere, sier prosjektkoordinator Jan Otto Fredagsvik.

Turløypa vil bli gitt en universell utforming. Det betyr at det blir mulig også for rullestolbrukere å ta seg inn til Hammarvatnet. Ved Hammarvatnet ser Fredagsvik også for seg en gapahuk.

- Her kan man sitte tørt og nyte matpakka om det skulle komme et regnskyll, sier Fredagsvik.

Kupert terreng

Stien går i dag igjennom et område med tre godt bevarte steinalderboplasser. Den nye løypa vil i stor grad følge dagens sti.

- Terrenget er noe kupert. Enkelte steder vil vi måtte legge til noen ekstra svinger for å ikke gi løypa for store stigninger. Blir det for bratt blir det vanskelig å ta seg frem med rullestolen. Den ferdige turløypa vil bli 1,5 km lang, forteller Fredagsvik.

I april legges saken frem for formannskapet, og går det slik Fredagsvik håper vil det være klart til å sette det første spadetaket allerede til høsten.