Frøya turlag har lansert Torsdagsgjengen, et turtilbud til dem som bruker å gå tur - eller ønsker å begynne å gå tur - langs gangveien mellom Dyrvik og Sistranda. Turlaget håper Torsdagsgjengen blir et samlingspunkt for folk som bruker denne gangveien som sin hverdagstur.

- Gå deg frisk og glad sammen med andre i Frøyas lengste lysløype. Bli med om du vil gjøre en av hverdagsturene sammen med flere, oppfordrer turlaget på sin Facebook-side.

- Frøya turlag åper på mange nye noteringer i trimbøkene våre som ligger i kassene ved busslomma og ved Autokraft. Dette er et tilbud der de som møter opp, selv bestemmer lengde og tempo på turen. Det er start fra to steder: ved busslomma på Dyrvika eller hotell Frøya på Sistranda, opplyser turlaget.

Mer informasjon om tidspunkter o.l. på lokalavisas kulturkalender.