Frøya formannskap vedtok i siste møte å bevilge 120.970 kroner fra det kommunale næringsfondet til Frøya Tare AS. Pengene skal bruker til investeringer for det nystiftede firmaet med adresse Nordskaget.