Det har gått fem år siden Svein Nordhammer kjøpte den opprinnelige Frøyabåten "Tampen" - bygd i 1902, tilbake til Frøya.

De første årene brukte han og en kompanjong ett utall timer i å ruste opp båten til å bli i meget god stand, i det siste har han stort sett bare vedlikeholdt båten og brukt den, forteller Nordhammer.

Vernestatus og bevaringsmidler

Lokalavisa Hitra-Frøya har skrevet flere artikler om Tampen, og på slutten av 2012 skrev vi at båten var i ferd med å bli vernet.

- Jeg vil bevare båten slik den er, og da er det bra at den får vernestatus. Nå kan jeg søke om midler til å ta vare på den, sa Svein Nordhammer til avisa den gang.

Nå nylig fikk "Tampen" innvilget over 1,4 millioner til "fartøybevaring" fra Riksantikvaren, 710 000 kroner i år og 750 000 kroner neste år.

- Det finnes ikke mange slike båter igjen som er så originale som denne og som er så å si uforandret siden den ble ombygget i 1948, så det er artig at Tampen blir prioritert av Riksantikvaren, sier den glade båteieren og legger spøkefullt til;

- man får vel noen plankebiter for den summen.

Tampen på en godværsdag.

Restaureres etter "gammel-metoden"

Han har tenkt seg til Mausund og havfiskefestivalen i sommer, men etter det blir Tampen stående på land i flere måneder forteller Nordhammer.

I slutten av august skal nemlig båten fraktes til Hardanger fartøyvernsenter i Nordheimsund, hvor den skal restaureres etter antikvariske metoder.

- Hardanger fartøyvernsenter er spesialister på dette arbeidet. De skal blant annet skifte planker utenpå skroget, skifte kjølboler og lage nye rekker til Tampen, etter gamle metoder de brukte på den tiden da båten først ble bygd.

Han håper og tror at båten blir ferdig i løpet av vinteren eller våren 2016.

For et par år siden brukte Svein og en kompanjong, ett utall timer på å sette båten i god stand. - Nå har jeg stort sett bare vedlikeholdt og brukt båten, forteller Svein.