- Jeg mener man må jobbe for en enhet med minst 20-25.000 innbyggere. Vi bør ha med oss Orkdal, så man får en sterk enhet på den siden av Trondheim. Vi skal ikke være redde for å tenke større, sier bewigrunder Svenn Bekken.

Bekken leder en av flere bedrifter som er grunnlagt i øyregionen, men som i dag opererer mye videre. Han er ikke redd for at øyregionen skal forsvinne som en utkant i en større kommune.

- Frøya og Hitra er i en særstilling. Frøya har børsnoterte Salmar og mange andre sterke lokaleide bedrifter. Marine Harvest og Lerøy er tunge på Hitra, og det vi får på Jøsnøya blir fantastisk. Det kan bli sentralhavna for hele Midt-Norge. Vi kommer til å befeste oss som den sterkeste havbruksregionen. Jeg klarer ikke å se på hva vi skal vinne på å alliere oss med andre småkommuner. Men vi bør se inn mot Orkanger. Da får vi en storkommune som kan tilføre oss noe vi ikke har i dag. Vi blir tilført kompetanse, og vi kan få et bedre offentlig system, sier Svenn Bekken.

I prosessene som er kjørt i de trønderske kommunene på den nye kommunereformen, har Orkdal valgt ikke å vende seg utover mot øyregionen. Men Svenn Bekken tror ikke det som skjer i disse dager, vil begrense hvordan kommunelandskapet ser ut noen tiår fram i tid.

- Jeg mener at Frøya og Hitra snarest må få jobbet seg sammen. Det er fryktelig viktig. Men jeg tror ikke det vil stoppe med det. Når vi tenker 10-20 år fram i tid, så tror jeg vi må tenke at vi har en større enhet på denne sida av fylkeshovedstaden, sier Svenn Bekken.