- Det er lav oppslutning og vi har brukt mye penger