Bedre enn i fjor

Julesalget til Salmar stiger til nye høyder mot jul

- Julesalget i år har litt mer aktivitet enn i fjor. Det som er gledelig i år er at vi har betydelig større aktivitet på bearbeiding av laksen vår enn historisk. Vi i Salmar ønsker å sette igjen minst mulig fotavtrykk i allmenningen vi har fått tildelt for å produsere laks i, og når vi får laksen i land vil vi få mest mulig verdiskapning ut av den gjennom bearbeiding på Innovamar, sier Gustav Witzøe, konserndirektør industri og salg i Salmar.

På grunn av børsreglene ønsker ikke Witzøe å oppgi nøyaktige tall for juleeksporten av laks.

Men han forteller at det er ekstra stor etterspørsel av ulike filetprodukter i jula, og at det meste går til Polen og andre baltiske land for røyking. Derfra selges den videre til resten av Europa.

- De største markedene for røkt laks er Frankrike, Tyskland og Italia. Men vi ser også etterhvert at det er betydelig vekst av konsum av laks i Polen.

- Har dere mer laks å ta av i år på grunn av den bedrede biologiske situasjonen fra i fjor?

- Salmar har vesentlig større produksjon i år enn vi hadde i fjor. Hvis jeg ikke husker feil så hadde vi 118 tusen tonn i 2016. I år har vi meldt til børsen at vi produserer 130 tusen tonn.

- Fullt trykk

Hos Marine Harvest på Ulvan på Fjellværsøya merker de også godt at folk har lyst på laks i jula.

- Her er det fullt trykk på to skift, skriver fabrikksjef Olaf Reppe.

Det går 20 vogntog daglig fra Ulvan med hel laks og filet, i følge Reppe.

- Pågangen er som før, veldig stor før jul. Det er mange som feirer jul og vil ha den beste, sunneste og flotteste middag. Det meste blir sendt til egne anlegg i Europa ( Polen og Frankrike) Disse videreforedler den enda mere til forbrukerne i Europa.

Laks til hele verden

Samme situasjon er det ved Lerøy Midts fabrikk i Hestvika på Hitra.

Her er det fullt trøkk før jul, opplyser ledelsen.

Fra Lerøy på Hitra går det mellom 15-20 trailere daglig. All laksen går via Lerøy i Bergen som foredler og sender laksen videre til mange land i hele verden.

- Det spises mye lakseprodukt i juleperioden og det er mye fisk som skal ut på markedet før den tid, forteller personalsjef Wenke Jobotn.