Litt før klokka ti forsvant vannet i kranene til beboerne på strekningen Stølan- Strømøya, etter at en entrepenør hadde gravd over hovedvannledningen på Stølan.

En liten halvtime etterpå sendte kommunen ut en melding om uhellet, og opplyste da at vannet må regnes med å bli borte til kl. 14.