Tirsdag vil økonomisjef Sten Kristian Røvik legge fram kommunens eierskapsmelding for formannskapet. Det betyr at politikerne skal ha en gjennomgang av kommunens eiendeler i aksjeselskap, interkommunale selskap, stiftelser, andelselskap og borettslag.

I meldingen anbefales det at kommunen viderefører sitt eierskap i de fleste selskapene.

Når det gjelder Suma næringsutvikling er det gjort eget vedtak mens eierskapsmeldingen har vært underveis. Et flertall i kommunestyret vedtok i siste møte å selge kommunens aksjer til Sigbjørn Larsen. I meldingen blir det også anbefalt at man selger seg ut.

Men i etterkant av kommunestyrevedtaket har Aps Frode Reppe varslet at det kan bli aktuelt å ta saken opp igjen, da venstrerepresentant Edvin Paulsen, som stemte for salg, viser seg å ha egenandeler i Suma, og dermed skulle vært kjent inhabil i saken.

På lista står det også andre selskapet som det skal være uaktuelt å videreføre eierskapet i. Av en eller annen grunn står Fosenfly AS, som gikk konkurs på åttitallet, fortsatt på lista over selskaper Frøya kommune eier i. Og stiftelsen Nord-Dyrøy slipp ble i følge meldingen avviklet i 2013, og kommunens rettigheter ble overført til Frøya kystlag.

Her er lista over selskaper Frøya kommune har eierskap i:

Oversikt over Frøya kommunes eierskap 31.12.2012
1. AksjeselskapEierandelBalanseførtAksjekapital
DalPro AS40,00 %2 965 0017 460 000
TrønderEnergi AS2,69 %2 752 000102 280 000
Trøndersk Kystkompetanse AS17,00 %310 6401 763 750
PreBio AS9,37 %259 1002 763 500
Midt-Norsk Fergealianse AS16,66 %140 000120 000
NY Rv 714 AS18,18 %200 0001 100 000
SUMA Næringsutvikling AS35,87 %184 030719 440
Oi! Trøndersk Mat og Drikk AS0,43 %10 0002 300 000
Destinasjon Trøndelagskysten AS2,98 %5 375168 000
Fosenfly AS1,00 %1 0001 000 000
Sum innskutt kapital6 827 146
2. Interkommunale selskaper (IKS)EierandelBalanseført
Revisjon Midt-Norge IKS3,80 %57 000
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS3,80 %19 000
Hamos Forvaltning IKS9,00 %950 000
Sum innskutt kapital1 026 000
3. Andelslag/SamvirkeselskapEierandelBalanseført
Frøya Flyplass DA25,00 %20 000
Sum innskutt kapital20 000
4. StiftelserEierandelBalanseført
Stiftelsen Halten Nikolai Dalhls Minne300 000
Stiftelsen Nord-Dyrøy Slipp5 000
Sum innskutt kapital305 000
5. BorettslagLeiligheterBalanseført
Grønnskag Borettslag2265 000
Storheia Borettslag - leilighet 31447 500
Storheia Borettslag - leilighet 71297 500
Sistranda Borettslag - leilighet 097 001 3150 100
Sistranda Borettslag - leilighet 097 001 2150 100
Sistranda Borettslag - leilighet 097 003 1150 100
Sum innskutt kapital1 160 300