– Jeg har funnet skatter

foto
Astri Reppe fant keramikk laget av sin kunstnerkollega Brynhild Vavik Foto: Trond Hammervik