Mistenkt for å ha kjørt i alkoholpåvirket tilstand