«Å snakke om selvmordstanker er som å skru på lyset i et mørkt rom. Det vi tror skjuler seg i mørket, blir mindre farlig eller forsvinn. Det er hjelp å få, og det første steget er å tørre å si det vanskelige ordet selvmord. Det er for eksempel ikke slik at det blir flere selvmord dersom vi snakker om selvmordstanker. Det er ikke farlig å spørre, men vi må være forberedt på å tåle å høre svaret».

Dette skriver Helse Vest. De har nylig hatt en folkeopplysningskampanje gående for å forebygge selvmord. De har også laget en liste over faretegn å se etter om man frykter at noen har selvmordstanker.

Tegn på at en person kan ha selvmordstanker

Faretegn kan være at den det gjelder

  • virker tristere og endrer oppførsel

  • kjenner seg verdiløs

  • opplever å være en byrde for andre

  • snakker om at livet ikke er verdt å leve

  • mangler håp for framtida

  • er uvanlig opptatt av døden

  • brått fokuserer på økonomiske plikter som testament, forsikringer og lån

  • bruker mer alkohol, medisiner eller narkotika enn før

  • oppfører seg annerledes enn før

Ofte er det nok at du viser at du bryr deg. Saken er, som med alt annet, at det ofte blir bedre når vi snakker om det, skriver Helse Vest. Du kan lese nærmere om Helse Vest sin kampanje her.

Lokalavisa har også skrevet en rekke saker som dreier seg om selvmord og psykisk helse det siste året. Her er noen av dem:

- Selvmord er ikke løsningen. Det er rømningen

– Bruk oss for alt det er verd. Inger problemer er for små

– Når du leser dette så er jeg død

– Hvor mange flere skal vi miste?

– Hans-Magnus får vi aldri tilbake, men det er viktig å ta vare på de som er igjen

Årets tema: Livet under og etter en pandemi

I dag, søndag, er verdensdagen for psykisk helse. Årets tema er livet under og etter en pandemi.

Mange og lange måneder med sosial avstand, isolasjon og usikkerhet har satt sine spor i samfunnet.

Folkehelseinstituttet sin undersøkelse om smitteverntiltak, livskvalitet og psykisk helse fra vinteren 2020, viste at flere har slitt med ensomhet og psykiske plager i denne perioden. Unge og aleneboende, har hatt den største psykiske belastningen, og spesielt i områder hvor smitteverntiltakene har vært mest omfattende.

Skal gjøre det lettere å snakke åpent og fordomsfritt om psykisk helse

Verdensdagen for psykisk helse har som mål å spre kunnskap og gjøre det lettere å snakke åpent og fordomsfritt om psykisk helse. Den psykiske helsen vil bli utfordret gjennom livet. Det å slite psykisk i perioder er normalt, og halvparten av oss har eller vil få en psykisk lidelse i løpet av livet.

Årets kampanjetema som er livet under og etter en pandemi, skal belyse hvor verdifulle vi er for hverandre for å forebygge ensomhet og utenforskap.

Du kan lese nærmere om verdensdagen for psykisk helse her.