Den omdiskuterte skatten ble innført fra 1. januar i år, men akkurat hvordan regjeringen vil den skal se ut, ble først kjent like før påske.

Mandag skal finanskomiteen på Stortinget lytte til muntlige innspill fra flere aktører i arbeidet med å behandle regjeringens forslag.

Programmet for høringen viser at både NHO, LO og KS har meldt seg på. Også Sjømat Norge, Sjømatbedriftene, Norges Fiskarlag, Fiskebåt, Nettverk Fjord og kystkommuner og flere andre skal gi innspill til politikerne om skatten.

Blant dem som kommer for å si sin mening, er også tidligere fiskeriminister Harald Tom Nesvik, som nå er styremedlem i Global Aquaculture Tech Hub.

Regjeringen har sagt at de ønsker et bredt forlik om skatten, men det spørs om de får med seg for eksempel Høyre på dette.

Grunnrenteskatten var ute på skriftlig høring før regjeringens forslag ble lagt fram 28. mars. Det siste forslaget går ut på en skattesats på 35 prosent, lavere enn 40 prosent som først ble foreslått.