Vil ha endelig avklart om det kan komme boliger her

foto