Asfaltering på Fv 714: Omkjøring via Snilldal i natt, og natt til 14. august