– Folk må bli mer tilfreds med det de har. Da blir nok verden et bedre sted