– Dette er ikke så enkelt for eldre, syke mennesker