Hitra kommune har iverksatt flere tiltak for å bedre personalmangelen

foto