Avskiltet to kjøretøy, skrev ut åtte gebyr og fire anmeldelser

foto