Lærer mestring og konsentrasjon gjennom seiling: - Takk ja til tilbudet