Har fått flere tips om kjempehaien fra våre farvann

foto