– Frøya er heldig stilt, men det er ikke synlig i pengene til barnehagene