Slike tabletter har siden 2017 blitt anbefalt som et beredskapstiltak av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og Helsedirektoratet. Også Hitra og Frøya kommuner har tidligere fylt opp beredskapslagrene med 7.000 jod-tabletter.

Ifølge Helsedirektoratet er det lagret cirka 2,2 millioner tabletter i kommunene til dette formålet. I tillegg er personer mellom 18 og 40 år anbefalt å kjøpe jodtabletter på apotek som egenberedskap.

– Selv om det ikke er rapportert om utslipp fra kjernekraftverk i Ukraina, er risikoen for ulykker og uhell høyere enn normalt på grunn av krigføringen i landet, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i en pressemelding.

– Derfor ber vi kommunene om å gå gjennom systemene sine og forsikre seg om at jodtabletter kan gjøres tilgjengelige for barn under 18 år, gravide og ammende på kort varsel, legger han til.

Dersom det oppstår en situasjon der radioaktivt nedfall rammer Norge, slik det skjedde etter Tsjernobyl-ulykken i 1986, vil inntak av en slik tablett kunne hindre opptak av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen som gir kreftrisiko hos unge mennesker.