Skolen får kritikk av Statsforvalteren etter mobbesak