Har kontaktet politiet om flere nestenulykker med dykkere. - De ansatte i båtene synes det er ubehagelig