Mener det ikke var rette måten å finne ut om helseplager fra vindkraft