– Det som gjorde hverdagen mye verre oppi all elendigheten, var å føle seg konstant utstøtt og mindre verdt