Da er bankene slått sammen. Slik blir det for kundene