Ledelsen i Hitra idrettsråd er oppgitt over rot og lite struktur rundt tilskudd til kultur- og idrettsformål fra kommunen og vurderer å legge ned driften om ikke kommunen skjerper seg.

Den siste hendelsen som fikk begeret til å renne over, er at det i år ble bevilget 200.000 kroner i ekstra bevilgninger til kultur og idrett, uten at rådet har sett noe til disse pengene. Det til tross for flere purringer til kommunen, ifølge idrettsrådets leder.

Det er flere som reagerer på rot ved kulturetaten i HItra kommune. Etter siste "utlysing" av midler, har det kommet reaksjoner fra flere om at alt ikke går riktig for seg rundt støtte og midler i kommunal regi. Lars P. Hammerstad har gitt uttrykk for at annonsen som sto i HF 10. juli på ingen måte følger opp det som ordføreren foreslo i siste kommunestyremøte og det som også sto på trykk i lokalavisa 6. juli.

I kunngjøringen fra kommunen heter det at fristen for å komme med innspill... er 9. august, noe som er samme frist som idrettsrådet har fått til å uttale seg om hvem som bør få tilskudd.

LES MER I PAPIRAVISA